دوربین مداربسته

٪37 تخفیف

دوربین مداربسته داهوآ مدل DH-HAC-B2A21P

666,000 تومان 421,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪20 تخفیف

دوربین مداربسته بولت داهوآ مدل DH-HAC-B1A21P

560,000 تومان 449,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪16 تخفیف

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

570,000 تومان 480,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪3 تخفیف

دوربین مداربسته بصیر مدل AHD-BS-2221BMS

504,000 تومان 490,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪27 تخفیف

دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW1200MP

680,000 تومان 495,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪3 تخفیف

دوربین مداربسته بصیر مدل AHD-BS-2220BM

527,000 تومان 509,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪2 تخفیف

دوربین مداربسته بصیر مدل AHD-BS-2211BM

520,000 تومان 509,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪2 تخفیف

دوربین مداربسته بصیر مدل AHD-BS-2240BM

531,000 تومان 519,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪4 تخفیف

دوربین ۱ مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CE56C0T-IRP

541,000 تومان 519,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪34 تخفیف

دوربین مداربسته داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200TLP

826,000 تومان 549,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪33 تخفیف

دوربین مداربسته داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200TP

814,000 تومان 549,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪5 تخفیف

دوربین مداربسته بصیر مدل AHD-BS-3200BM+

590,000 تومان 559,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪39 تخفیف

دوربین مداربسته داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200SP

910,000 تومان 559,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪4 تخفیف

دوربین ۱ مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CE56C0T-IRPF

582,000 تومان 559,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪8 تخفیف

دوربین ۱ مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CE16C0T-IRP

616,000 تومان 569,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪3 تخفیف

دوربین مداربسته بصیر مدل AHD-BS-2230BM

640,000 تومان 619,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪22 تخفیف

دوربین مداربسته داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200TP-A

820,000 تومان 639,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪21 تخفیف

دوربین مداربسته داهوآ مدل DH-HAC-B1A41P

851,000 تومان 669,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪28 تخفیف

دوربین مداربسته داهوآ مدل DH-HAC-B2A41P

990,000 تومان 715,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪4 تخفیف

دوربین ۲ مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CE16D0T-IF

749,000 تومان 719,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪36 تخفیف

دوربین مداربسته داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200DP

1,135,000 تومان 727,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪8 تخفیف

دوربین ۲ مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITPF

907,000 تومان 835,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪18 تخفیف

دوربین مداربسته داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400TP

1,090,000 تومان 890,000 تومان

امتیاز 0 از 5
٪21 تخفیف

دوربین مداربسته داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400TP-A

1,130,000 تومان 890,000 تومان

امتیاز 0 از 5